Om os

Nordisk Energirådgivning har mere end 10 års erfaring med teknisk bygherrerådgivning inden for det energi- og produktionstekniske område.


Vi har erfaring med opbygning og opgradering af nye og eksisterende energi- og produktionsanlæg, hos både offentlige og private virksomheder. Afhængigt af opgavens karakter og udviklingsstadie varetager vi projektet, fra ideudvikling til idriftsætning af det samlede system. Dertil arbejder vi altid med at udvikle og implementerer nye løsninger og typer af energitekniske anlæg.  


Vores arbejdsmodel hviler på vores erfaring med gennemførelse af store og mindre projekter, hos mange forskellige virksomheder og brancher. Vi kan om nødvendigt varetage og foretage detailprojektering eller foretage overordnede strategiske planlægning af tekniske eller juridiske karakter. Vi kan derfor varetage alle facetter nødvendig for en succesfuld projektgennemførelse.

Vores arbejdsområder

Teknisk Bygherrerådgivning


 • Overordnet projektstyring fra Ide til idriftsat projekt
 • Tilbudsindhentning ift. rådgivere og entreprenører
 • Kontrahering
 • Commissioning


CO2 Regnskab


 • Opgørelse af direkte og indirekte CO2 udledninger
 • Opsætning af strategi for CO2 målsætning
 • Specifik forslag til opnåelse af CO2 reduktion eller CO2 neutralitet
 • Tids- og handleplan for CO2 reduktion
 • Årlig opfølgning af CO2 regnskabEnergirådgivning


 • Identificering af rentable energiprojekter
 • Optimering og kosteffektivisering
 • Op til 50% i tilskud til energiprojekter
 • Håndtering af tilskud
 • Validering af energiprojekt Overskudsvarme


 • Kontrol af afgiftssætning for eks. overskudsvarmeanlæg
 • Gennemgang af aftaler vedr. salg/køb af overskudsvarme
 • Etablering og opbygning af overskudsvarmeanlæg

Tilskudsansøgninger


 • Energibesparelser
 • Energiomlægning
 • Udvikling af nye energisystemer

Energisyn


 • Obligatorisk energisyn for store virksomheder
 • Overblik over energiforbrug
 • Energinøgletal (enKPI)
 • Forslag til energiforbedringer
 • Afrapportering til myndighederEnergiafgifter


 • Gennemgang af virksomhedens energiafgifter
 • Afrapportering af fundne afvigelser
 • Handleplan ift. afvigelser
 • Korrektion af afvigelser hos myndighederne

Den grønne omstilling


 • Udfasning af fossile brændsler
 • Egen vedvarende energiproduktion
 • Udnyttelse af egen overskudsvarme
 • Elektrificering af processer og rumopvarmningen
 • Rådgivning om klima kompenserende kreditter